حسین اطاعتی، مجری طرح و معاون بهره‌برداری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفتزمانی که سدی در منطقه‌ای ایجاد می‌شود با تاریخ، جغرافیا و نبض زندگی افراد در منطقه سروکار دارد؛ از این رو باید بهترین روش‌ها برای نگهداری سدها پیاده‌سازی شود تا مردم ساکن در مناطق بتوانند از سدهای ساخته‌شده کسب درآمد کنند.عمر متوسط سدهای ساخته شده 50 سال است بنابراین اگر مراقبت‌های ویژه در حوزه‌های مختلف از جمله رسوب انجام نشود، عمر مفید این سدها به شدت کاهش خواهد یافت و این اتفاقی است که در سدهای سفید رود و دز شاهد آن هستیم

اگر روش‌های نگهداری از سدها به صورت استاندارد اجرایی شود، امکان بهره‌برداری حتی 100 ساله از سدها نیز برای ما فراهم خواهد شد.

کلینیک سدها تاکنون تنها بر روی سد کارون4 اجرا شده است، این طرح بر روی سدهای گتوند ، سیمره ، سیاه بیشه و نیروگاه زیر زمینی لوارک نیز اجرا خواهد شد.