شرکت مکنزی در سال 1920  تاسیس شده شرکت مشاور مدیریت جهانی است. این شرکت به منظور ارزیابی تصمیمات مدیریتی در بخش‌های دولتی و خصوصی تحلیل‌های کیفی و کمی انجام می‌دهد. فعالیت اصلی این شرکت ارائه خدمات مشاوره مدیریت به بخش های دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف دنیا است. 

برآورد می شود این شرکت به طور گسترده معتبرترین مشاور مدیریتی محسوب می‌شود، ۸۰٪ از بزرگترین ابرشرکت‌های جهان و فهرست گسترده‌ای از دولت‌ها و سازمان‌های ناسودبر را در زمره مشتریان خود دارد. این شرکت در بیش از 110 نقطه از جهان دفتر نمایندگی و مشاوره دایر کرده است. تعداد کارکنان آن 17000 نفر تخمین زده می شود که بیش از نیمی از این عده، در رشته های مدیریت و به ویژه مدیریت بازرگانی تحصیل کرده و بقیه نیز در سایر رشته های مرتبط از جمله حقوق، اقتصاد و ... فارغ التحصیل شده اند. درآمد این شرکت از محل خدمات مشاوره در سال 2014  بیش از 1 میلیارد دلار بوده است. این شرکت در اکثر قریب 3 به اتفاق کشورهای حاشیه خلیج فارس فعالیت مشاوره ای دارد ، به گونه ای که سازمان های برنامه و بودجه ریز برخی از این کشورها، بسیاری از خدمات توسعه مدیریت و مشاوره خود را به این شرکت برون سپاری کرده اند. حجم بازار خدمات مشاوره مدیریت در کشورهای حاشیه خلیج فارس طی سال های گذشته بیش از 2 میلیارد دلار بوده و به همین دلیل، این منطقه، به حوزه رقابت شرکت های بزرگ خدمات مشاوره مدیریت دنیا تبدیل شده است.

بسته بندی جذاب اطلاعات و استفاده از تیترهای شبه ژورنالیستی برای گزارش های منتشر شده، یکی از ویژگی های فرمی مشترک گزارش های مکنزی است. این شکل تهیه گزارش معموال در میان شرکت های مشاوره ای MBA محور رواج دارد.

بسیاری از گزارش های مکنزی در مورد کشورها یا حوزه های کاری مختلف، معموال بر القای نیاز یا یک پتانسیل شکوفایی بزرگ متمرکز می شوند. به نظر می رسد، این شیوه گزارش نویسی، متکی بر ادبیات بازاریابانه و براساس ترسیم اهداف یا پتانسیل های شکوفایی جذاب، با هدف جذب سفارش های عملیاتی تر بعدی در حوزه های پیمانکاری یا مشاوره مدیریت صورت می گیرد.

این شرکت با تکیه بر تجربیات و دانش خود، گزارشی در خصوص آینده این اقتصاد تهیه کرده است که در آن 9میلیون شغل و گردش اقتصادی 1تریلیون دلاری تا سال 2035 برای اقتصاد ایران را پیش بینی کرده است.

این گزارش که در 220 صفحه و توسط حنظله سلیمانی و جواد عرب یارمحمدی منتشر شده است به صورت عمقی و در 18 شاخصه اصلی اقتصادی به بررسی توانمندی ها و رویکردهای اقتصادی ایران پرداخته است.

 

 


از آن جا که این شرکت متخصص در زمنیه خدمات مشاوره مدیریتی است ناخودآگاه سبک و سیاق گزارش های بازاریابی برای خدمات بعدی این شرکت را می توان مشاهده کرد.

باید دید آیا پیش بینی مکنزی از آینده اقتصادی ایران بر پایه تجربیات جهانی، در قبال رقبای قدرتمند جهانی غول های اقتصادهای نوظهور منطقه ای و فرا منطقه ای می تواند به حقیقت بپیوندند یا راه و شیوه ای که اقتصاد ایران در پیش گرفته است دچار دگرگونی های دیگری خواهد شد؟منابع: 

*دانشنامه اینترنتی ویکی پدیا

* پایگاه اطلاع رسانی صنعت

ارزیابی گزارش مکنزی در مورد ایران اثر سید محمدجواد نارانی